info@ubfsoft.com
+90 (850) 302-5560
Sakarya Teknokent

FAALİYET ALANLARIMIZ

KVK VERİ DANIŞMANLIĞI

Sosyal yaşamın teknoloji tabanlı sosyal ilişkilere dönüşmesi bireysel ilişkilerden ticarette, kamusal ilişkilerden üretime, farklı yöntemlerle çok daha fazla kişisel verilerin toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını zorunlu kılmıştır. Toplanan bu verilerin kişisel nitelik taşıması ve işlenmesinde veri sahibine yönelik ortaya çıkan olumsuzluklar konuya bir disiplin ve denetim getirilmesi zorunluluğunu yaratmıştır. Özellikle dijital dünyanın sunduğu olanaklar, ilişkilerin ve iletişimlerin küreselleşmesi sonucunu doğurmuş, veriye sınır ötesi kolay erişim, veri güvenliği ve korunması sorununu ulusal olmaktan çıkarak uluslararası boyuta taşınmıştır.

Ülkemizde verilerin korunması amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ekleri uygulamaya konularak idari, hukuki ve teknik çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, Hangi taraflardan hangi verilerin hangi amaçlarla, ne kadar süreler için alındığı, işleme amacı, 3. Kişilerle hangi amaçla ve yollarla paylaşıldığı gibi ayrıntılar içeren kurumsal veri envanterinin hazırlanması kurumlar için bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bunun yanı sıra veri sahibinin kendisinden alınan veriler ile ilgili yukarıda belirtilen hususlarda aydınlatılması, açık rızasının alınması, veri sahibinin kişisel verileri ile ilgili hak ve taleplerine ilişkin başvuru yöntem ve süreçlerin yönetilmesi hukuki bir zorunluluk haline gelmiştir. Diğer yandan yasal ve kurumsal gereklilikler nedeniyle verilerin güvenliğinin sağlanması, veri sahibinin talebi doğrultusunda verilerin anonimleştirilmesi ya da silinmesi gibi teknik çözüm gereklilikleri de bir diğer boyut olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu kapsamda şirketimiz bütüncül bir çözüm yaklaşımıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kuruma özgü veri envanterinin hazırlanması
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde hukuksal belgelerin hazırlanması ve süreç yönetimi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri güvenliği, anonimleştirilmesi ve silinmesi